KONTAKT

BLOG.VÁŽIMSIŤA.sk je súčasťou e-shopu VÁŽIMSIŤA.sk

Vlastníkom oboch domén je spoločnosť BENEFIT LINE s.r.o. Senec, e-mail:

zakaznik@vazimsita.sk

tel.: +421 911 323 363,

e-mail na e-shop: zakaznik@vazimsita.sk

bezobalový obchodík ŠPAJZKA, Lichnerova 38,  903 01 Senec