o.z. 3Stromi

Naše o.z. 3Stromi  – rozumej – 3 s tromi, chce zvyšovať povedomie obyvateľov o triedení a nevytváraní odpadu, organizovať dobrovoľnícke akcie zbierania odpadu v prírode, robiť prednášky ako pristupovať k svojmu odpadu a ako chrániť prírodu.

 Viac informácií nájdete na www.3STROMI.sk alebo aj na Facebookovom profile 3Stromi