Pravidlá triedenia odpadu v Senci, časť 2. Kov, papier a sklo.

V minulej časti sme si podrobnejšie popísali, čo patrí do plastového odpadu a čo nie, dnes sa pozrieme bližšie na kovy, papier a sklo.

Už vieme, že u nás v Senci, aj v iných mestách bratislavského kraja sa do žltej nádoby spolu s plastovým odpadom, môžu hádzať aj tetrapackové obaly aj kovy. Je tomu tak preto, že na skládkach sa tieto druhy odpadov ručne dotrieďujú a podľa kompetentných sa tým šetria náklady vďaka spoločnému zvozu týchto odpadov.

Čo teda patrí medzi kovový odpad a čo nie?

V skratke povedané – najmä “magnetické a nemagnetické” kovy. Z magnetických sú to najmä plechovky (bez zvyškov nápoja, či jedla a stlačené, aby sa minimalizoval objem), konzervy (opäť bez zvyškov jedla a stlačené), iné kovové obaly (kozmetika, drogéria, spreje), kovové uzávery (od pohárov a fliaš) a kovové súčiastky (kovový odpad menších rozmerov). Z nemagnetických kovových obalov sú to: hliníkové plechovky (od nápojov – stlačené, aby sa minimalizoval objem), hliníkové fólie ( viečka z jogurtov, obaly z čokolád, hliníkové obaly od paštét – bez zvyškov jedla), alobal (bez zvyškov jedla).

Medzi kovový odpad nepatrí…

Všetky kovové obaly, kombinované s iným materiálom (rôzne tuby, obaly z masla, bryndze a pod – všetky patria do zmiešaného komunálneho odpadu), tzv. mäkké kovové vrecúška (od kávy, od zemiakových lupienkov, orieškov a pod. – do zmiešaného odpadu), kovové obaly z nebezpečných látok (oleje, farby, rozpúšťadlá – 2x ročne počas jarného a jesenného upratovania do špeciálneho kontajnera), žalúzie (na zberný dvor), akumulátory a batérie (vybrané zberné miesta).

Papier hádžeme do modrého kontajnera.

A čo medzi papierový odpad rozhodne patrí?

Väčšina časopisov, noviny, zošity, kancelársky papier, letáky, katalógy, pohľadnice, listy, papierové tašky (nie darčekové tašky -sú povoskované), lepenka a kartón (VŽDY stlačené – minimalizovať objem), skartovaný papier a papierové krabičky a kartónové škatule (papierové lepiace pásky môžu na škatuliach zostať – kartóny vždy stlačiť), obálky s plastovým okienkom (plastové okienko nie je prekážka), papiere zopnuté kovovou spinkou (malé množstvo spiniek neprekáža, no lepšie je ich oddeliť a do žltého kontajnera spolu s kovmi)

rolky od toaletného papiera a kuchynských servítok -> alternatívne využiť ako HRAČKY pre deti alebo KOMPOST, alebo spáliť v KOZUBE • obaly od vajíčok -> alternatívne POUŽÍVAŤ ZAS A ZNOVA DOKOLA (odniesť na trh) alebo KOMPOST, alebo SPÁLIŤ V KOZUBE

Čo medzi papierový odpad nepatrí?

Knihy (radšej požičať /darovať/predať), mokrý papier (má sklon plesnivieť – najskôr nechať vyschnúť), mastný a špinavý papier (do zmiešaného komunálneho odpadu) samoprepisovací papier (do zmiešaného komunálneho odpadu), povoskovaný papier (darčekový papier, darčekové tašky a iné – všetko do zmiešaného komunálneho odpadu), asfaltový a dechtový papier (do zmiešaného komunálneho odpadu), termopapier (papier, ktorý sa používa na účtenky- keď sa po ňom poškriabe nechtom, zostane na ňom škrabanec, akoby napísaný ceruzkou – do zmiešaného komunálneho odpadu), použité, mastné alebo zašpinené papierové vreckovky a servítky (do zmiešaného komunálneho odpadu),  polystyrén (ak je čistý, tak do plastu, inak na zberný dvor), papierovo/plastovo-hliníkový obal od korenín, masla, potravy pre zvieratá (do zmiešaného komunálneho odpadu), menštruačné vložky, tampóny, plienky (je to kompozit papier a plast + sú silno znečistené – do zmiešaného komunálneho odpadu).

Sklený odpad patrí do zelenej nádoby.

A čo sa považuje sa sklený odpad?

Všetko číre, zelené aj hnedé sklo (prázdne, neznečistené – nálepky, etikety, uzávery nie je potrebné odstraňovať), sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené vázy, sklenené obaly (od kozmetiky, kávy či pochutín – bez plastového vrchnáka), úlomky tabuľového skla, sklenené črepy, mastné sklenené fľaše od kuchynského oleja (oleja nevymývať, olej vyplavený do vody je problematický v rámci procesu čistenia odpadových vôd a pre samotnú kanalizačnú sieť).

Čo nepatrí do skla.

Všetky druhy zrkadiel (kvôli neoddeliteľnej tenkej pokovovanej vrstve, vďaka ktorej sa vidíme – zaniesť na zberný dvor), bezpečnostné sklo, autosklo (pretože autosklo obsahuje špeciálne prímesi, vďaka ktorým sa má možnosť rozbiť na malé čiastočky, ktoré nie sú ostré a nebezpečné – na zberný dvor), drôtené sklo  – na zberný dvor), lepené sklo – na zberný dvor), plexisklo  – na zberný dvor), technické sklo – – na zberný dvor), sklo s obsahom chemických látok (napr. od lakov, motorových olejov, riedidiel), tabuľové sklo z okien a dverí  – na zberný dvor), keramika, porcelán, obkladačky – na zberný dvor), TV obrazovky, monitory –  – na zberný dvor), pozlátené, pokovované sklo – na zberný dvor), borosilikátové sklo (zapekacie misy, niektoré fľaše), varné sklo (vyššia teplota tavenia – na zberný dvor), žiarovky, žiarivky, LEDky, halogénky  – na zberný dvor), zálohovateľné, vratné sklenené fľaše a obaly – vrátiť do obchodu.

Tak. Toto je pomerne podrobný popis ako správne triediť náš odpad. Opäť vidno, že mnohé obaly nie je možné vhodiť medzi odpad, ktorý sa zrecykluje a tak skončí na skládkach. Majme to na pamäti pri najbližšom nákupe v supermarkete – pretože najlepší odpad je ten, ktorý nemusíme vytvoriť.

(článok je opäť uverejnený v mesačníku Senčan a podrobnejšie info o triedení odpadu nájdete aj v materiáli Alchýmia triedenia komunálneho odpadu na stránke mesta)

Autor: Kmeť Peter z bezobalového obchodíku ŠPAJZKA.

Senčan, ktorému záleží na prostredí kde žije.

Pridaj komentár